Kerékpározás

Kerékpárutak Szolnokon
Szolnokon jelenleg 26,5 km hosszú kerékpárút található. Az egyes szakaszok egymástól elkülönülten helyezkednek el, még nem alkotnak összefüggő hálózatot, melynek indoka az, hogy a nyomvonalak évtizedes különbségekkel épültek és jellemzően a lokális (nem települési szintű) igényekhez igazodtak.

A városban az első kerékpárút Szandaszőlős városrészben, a Karinthy út mentén épült 1978-80 között, melyet a kertvárosias jellegből adódó nagy távolságok áthidalása, valamint a városközpont minél gyorsabb elérésének igénye tett szükségessé.
A következő mérföldkövet a 4. számú főútvonal Szolnokot elkerülő szakaszának megépítése jelentette, melynek mentén kerékpárút is kiépült 1993-ban.

Ezt követően önálló kerékpárút épült a 4 sz. út és a 442 sz. út csatlakozásánál is, megépült a Tisza árvédelmi gátjának felhasználásával a Debrecen felé kivezető út mentén a kerékpárút, valamint a fentieket összekötő Tisza-híd -Kertész u.-Kocsoros u. nyomvonal.

Kiépült a Hegedűs Lajos sétány, mely a vízirendőrség épületétől vezet a déli ipartelep irányába, közel 1 km-es szakaszon nyújtva biztonságos közlekedési lehetőséget a kerékpárosok számára.

A Széchenyi városrészben 2004-ben, részben önálló nyomvonalon, részben a meglévő járda kiegészítésével valósult meg kerékpárút fejlesztés. A településrészből így kerékpárral biztonságosan megközelíthetővé vált a Zagyvaparti sétány, amin keresztül - a gyalogosforgalom mellett vezetve - elérhetővé vált a közúti Tisza-híd belváros felőli hídfője.

Pályázati forrás bevonásával a Mátyás király út egy szakasza és a Tallin városrész összeköttetése épült ki a Csokonai utcán és a Zagyva hídon át vezetve. Ehhez kapcsolódott a vasútállomáshoz kiépített kapcsolat a Mátyás király úttól az állomás új kerékpár tárolójáig.

Szintén pályázati forrással nyílt lehetőség a város főtere, a Kossuth tér átalakítására, ahol a gépjárműforgalom kizárásával szabad kerékpárforgalom létesült 2009-ben.

2011 januárjában adták át a Tiszavirág hidat, ami a Tiszaparti sétány felől nyújt lehetőséget a Tiszaliget kerékpárral történő biztonságos megközelítésére. A meglévő szakaszok állapota átlagosan közepes szintet tükröz, a legtöbb - főként aszfaltozott felület - megerősítésre, felújításra szorul, míg az elmúlt évtizedben térkő burkolattal kiépült szakaszok minősége jó.

Szolnok városban kiemelt fontosságú a „Két kerékre Szolnok!” c. projekt, mely segítségével a város teljes mértékben kerékpározhatóvá válik.
A fejlesztések eredményeképpen hamarosan átadásra kerül a Boldog Sándor István körúton kialakított kerékpárút, és elkészült a Baross út elején lévő kerékpárút, jelenleg a már kialakított szakasz melletti utat teszik rendbe. Korábban itt egy zöld sáv húzódott a kétszer két sáv között, most ezt marták fel. Mindemellett - ennek folytatásaként - elkezdődött a kerékpárút-építés a Baross út középső részén, a Kápolna út előtt is. A kerékpárutat itt is az egyik autósávon, illetve annak egy részét felhasználva alakítják ki. Szolnokon jelenleg összesen 17 szakaszon épül, vagy újul meg kerékpárút. Mindez azt jelenti, hogy a már meglévő közel 27 kilométernyi út 14 kilométerrel bővül. Ebből a 14-ből 8 kilométer lesz teljesen új szakasz. A Tiszaligetben és a Mátyás király úti Általános iskola előtt már befejeződött a beruházás. A projekt összköltsége 550 millió forint, melyből 390 milliót fordítanak magára az építésre, a többit pedig szemléletformáló akciókra. Szolnok kerékpárút hálózatának bővítése várhatóan augusztus végére fejeződik be.